Commissies

Examencommissie

De examencommissie Bestuurskunde is verantwoordelijk voor de toetsing en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten.


Opleidingscommissie

Het Instituut Bestuurskunde heeft een twee opleidingscommissies (OLC). Deze zijn samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.