Verbeteringen bachelorprogramma jaar 2

Het Instituut Bestuurskunde heeft kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan en voert, waar nodig, wijzigingen door in het kader van kwaliteitszorg én onderwijsvernieuwing. Vanaf september zal het studieprogramma voor het tweede jaar van de bachelor gedeeltelijk gewijzigd worden.

Meer uitdaging
De verbeteringen zorgen er onder ander voor dat de vakken binnen het curriculum beter op elkaar aansluiten en een betere voorbereiding bieden op de masters en de beroepspraktijk. Bij het doorvoeren van verbeteringen wordt ook gekeken naar studentenevaluaties zoals de ICLON cursusevaluaties. Daarin was een belangrijke boodschap van de studenten: ‘meer uitdaging’.

Internationalisering
In dit kader is er ook voor gekozen een aantal vakken in het bachelor curriculum Bestuurskunde in het Engels aan te bieden. Dit biedt bovendien ook een betere voorbereiding op de vele Engelstalige masterprogramma’s en bijvoorbeeld een Erasmus uitwisseling of buitenlandstage.

Uiteraard speelt ook mee dat in de beroepspraktijk, hoe lokaal ook, de invloed van globalisering steeds belangrijker wordt. Daarnaast is Den Haag ‘internationale stad’ bij uitstek en dat mag het curriculum ook uitstralen.


Wijzigingen

De veranderingen hebben gevolgen voor tweedejaars én studenten die tweedejaars vakken moeten herkansen. Hieronder lees je wat er verandert per vak:

Periode wijziging:


Vakken die (tijdelijk) niet gegeven worden aankomend jaar en waar een overgangsregeling voor geldt:


Verder zijn er ook wijzigingen voor:

Klik op bovenstaande links voor meer informatie over de overgangsregeling.


De Engelse vakken uit het curriculum bestaan uit:

Tips

Hierbij enkele tips en handvaten voor een goede voorbereiding op het nieuwe collegejaar.

  • Spijker je kennis van de Engelse taal bij door het volgen van een cursus bij een talencentrum. Het Academisch Talencentrum van de Universiteit biedt goede cursussen (academisch) engels en heeft ook zomercursussen.

  • Moet je nog tweedejaarsvakken herkansen: let dan goed op wanneer en in welke taal deze vakken aangeboden worden en/of wat de overgangsregeling wordt. Bekijk bovenstaande informatie of ga naar de e-studeigids.

  • Heb je nog vragen, bijvoorbeeld als de veranderingen gevolgen hebben voor jouw specifieke studieplanning, neem dan z.s.m. contact op met de studieadviseurs.

Informatiebijeenkomst tweedejaars

Op donderdag 3 september wordt er voor de tweedejaars een plenaire bijeenkomst over o.a. deze wijzigingen en het tweedejaars mentoraat georganiseerd.

Tijd: 11-13 uur

Locatie: grote zaal 02.21 Anna van Buerenplein 301 (LUC)

Deze bijeenkomst is verplicht voor alle tweedejaars, dus zet deze datum vast in je agenda! Derdejaars, die nog tweedejaars vakken moeten herkansen, worden ook aangeraden naar deze bijeenkomst te komen.

Laatst Gewijzigd: 21-12-2015