ICT-gedragscode

Gebruik van e-mail, Internet en digitale leeromgevingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar vragen ook om andere omgangsvormen. Daarom is het van belang om afspraken vast te leggen.


In de Algemene Gedragscode ICT&O (ICT en Onderwijs)(pdf) voor docenten en studenten zijn de verwachtingen die de Universiteit Leiden hanteert geformuleerd.

Laatst Gewijzigd: 11-06-2015