OER en R&R Bestuurskunde

Hoe de opleidingen van het Instituut Bestuurskunde zijn ingericht wordt geregeld in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER). De examencommisise stelt vervolgens de regels en richtlijnen vast.

OER

De OER wordt vastgesteld door het Faculteitsbestuur. De OERen zijn op deze pagina te vinden.


Regels en Richtlijnen

In deze regeling liggen de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van zaken als:

  • de inhoud van de opleiding;
  • tentamens;
  • vrijstellingen en toelatingseisen;
  • studiebegeleiding.

De regels en richtlijnen en de regeling examenbevoegde docenten zijn op de pagina van de Examencommissie te vinden.

Laatst Gewijzigd: 21-12-2015