Onderwijsinformatie

Tentamens

Veel vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Aan het maken van tentamens zijn een aantal regels verbonden. Lees hier meer over (de regels omtrent) het maken van tentamens.


Scriptie

Het laatste onderdeel van je masterstudie is het schrijven van een scriptie. Je maakt een onderzoeksvoorstel, je verzamelt je eigen gegevens, analyseert ze en je beschrijft je bevindingen. Het scriptieproces wordt afgesloten met een verdediging.


Stage lopen

Hoewel stage lopen niet een verplicht onderdeel is van de master, kunnen alle studenten die een master volgen daar wel voor kiezen.  


EMPA uitwisseling

Studeer binnen het EMPA Netwerk! Studenten van de masters Public Administration en de Management van de Publieke Sector kunnen in het buitenland studeren via de EMPA uitwisseling.