Studieondersteuning

Studiebegeleidingsplan, workshops, studentpsychologen, loopbaancentrum etc.

Studieadviseurs

De belangrijkste taken van de studieadviseur zijn het begeleiden en adviseren van studenten.


Studiebegeleidingsplan

Deze begeleiding kent de volgende componenten: het mentoraat, de training van academische vaardigheden en de studieadviezen.
Meer informatie kun je vinden op de pagina mentoraat.

Workshops & Trainingen

Universiteit Leiden biedt elk jaar workshops en trainingen aan voor studenten. Wil je je hiervoor aanmelden, dan kun je dat doen via de universitaire website.

Studentendecanen & -psychologen

Studentendecanen en -psychologen bieden hulp bij zowel studie problemen als persoonlijke problemen.
Uitgebreide informatie kun je vinden op de website studentenbegeleiding.

Spreekuur in Den Haag

Studentenpsychologen houden wekelijks spreekuur in Den Haag voor alle studenten van de Faculteit Governance and Global Affairs. Studenten moeten zich vooraf aanmelden voor een gesprek, van circa 20-30 minuten. Dit kan door contact op te nemen met het secretariaat op nummer: 071-5278026. Vervolggesprekken (in het geval van begeleiding of het volgen van een training of workshop) zullen in Studentencentrum Plexus in Leiden plaatsvinden.

Het spreekuur vindt plaats in Stichthage, elke woensdag van 14:30-16:30 uur, op de12e verdieping in kamer 12.27.

Informatie over studie en studeren

PITSstop is een website en een plek in Plexus waar je informatie kunt vinden over studie, studeren en alles wat je als student kunt tegenkomen.
Zie voor meer informatie de website van PITSstop.

Loopbaanservice Faculteit Campus Den Haag

Studenten Loopbaan Service FGGA begeleidt studenten bij de overstap van hun studie naar de arbeidsmarkt.

Studentencentrum Plexus

Informatie over: inschrijven, uitschrijven, collegegelden, studiefinanciëring en adreswijzigingen.
Zie de website van Plexus.

Klachten, opmerkingen en suggesties

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, of over facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit, Marlou Grobben. Je kunt haar bereiken via assessor@fgga.leidenuniv.nl. Ook kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris, die op centraal niveau opereert. Meer informatie over de ombudsfunctionaris vind je hier.

Laatst Gewijzigd: 21-12-2015