Studieverenigingen

B.I.L.

De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) is de studievereniging van de opleiding bestuurskunde.


LCB

Stichting Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) organiseert ieder jaar een congres.