Onderzoeker Miriam van de Kamp in Trouw over effecten crisis voor herstel wijken

Op 19 november 2012 verscheen in Trouw een interview met Miriam van de Kamp, onderzoeker bij het Centre for Modern Urban Studies, over wat de crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen betekenen voor het herstel van wijken.

Op basis van haar onderzoek naar de revitalisering van stadsbuurten betoogt zij dat te veel korten op welzijn en jeugdwerk in kwetsbare gebieden zonde is van de investeringen die daar de afgelopen jaren gedaan zijn.

Zo dreigt door bezuinigingen jarenlang opgebouwde kennis en netwerken van medewerkers verloren te gaan. Het zicht op kwetsbare groepen verdwijnt daardoor en dat komt een wijk meestal niet ten goede.


Onderzoek Revitalisering van Stadsbuurten

Als onderdeel van het NICIS project Sociale Mobiliteit: individuen, groepen, buurten bekijkt en analyseert Van de Kamp de ontwikkeling van drie wijken, het Willemskwartier in Nijmegen, Zuilen in Utrecht en het Regentessekwartier in Den Haag.
Zij hebben allen een mindere periode gekend met achterstanden en problemen en lijken het nu weer (langzaamaan) beter te doen. Zij onderzoekt wanneer en onder welke omstandigheden zo'n kentering plaatsvindt. De rol van bevlogen wijkbewoners, imago-ontwikkeling van de wijk en de wijkgeschiedenis zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.  

Lees meer over het onderzoek van Miriam van de Kamp op haar persoonlijke onderzoekspagina.

 
Laatst Gewijzigd: 03-12-2012