7 maart 2014: Boekpresentatie 'De veerkracht van wijken'

Miriam van de Kamp legde onlangs de laatste hand aan haar boek gebaseerd op het onderzoek naar de revitalisering van stadsbuurten dat zij bij het Centre for Modern Urban Studies uitvoerde. Op 7 maart 2014 wordt het boek in theater 'De Nieuwe Regentes' in Den Haag gepresenteerd.

De veerkracht van wijken

De veerkracht van wijken gaat over de leefbaarheid van buurten. Een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda staat van politiek, bestuur en beleid. In het boek schetst Van de Kamp de geschiedenis van drie wijken, met hun hoogte- en dieptepunten – en de tekenen van herstel. Zij richt de schijnwerper niet op de zogeheten krachtwijken, maar op wijken in Den Haag, Nijmegen en Utrecht die in de lift lijken te zitten. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen, en heeft hun revival iets te maken met hun historische karakter?
Miriam van de Kamp sprak daarover met stedelijke professionals, en met gevestigde en nieuwe bewoners. Zij bekeek wat overheden, woningcorporaties, maar ook wijkorganisaties en actieve bewoners hebben gedaan om het wonen in buurten te veraangenamen.
Het boek biedt geen recept voor het erbovenop helpen van een buurt. Wel heeft Van de Kamp patronen en factoren in kaart gebracht die bepalend zijn voor de revitalisering van wijken.

'De veerkracht van wijken' wordt uitgegeven door Uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

Boekpresentatie

Tijdens de boekpresentatie zal Miriam van de Kamp kort vertellen over haar onderzoek en haar ervaringen in de drie gebieden die centraal staan in het boek: het Haagse Regentessekwartier, het Utrechtse Zuilen en het Nijmeegse Willemskwartier. Daarna zullen de eerste exemplaren van het boek worden aangeboden aan een aantal bewoners en professionals die verschil maken voor deze drie wijken.

Programma

16.00 uur: Welkom en presentatie over het boek door Miriam van de Kamp
16.30 uur: Overhandiging eerste exemplaren
16.40 uur: Borrel
18.00 uur: Einde

Miriam van de Kamp

Miriam van de Kamp (1980) houdt zich als cultuursocioloog al jaren bezig met stedelijke vraagstukken. Zij schreef dit boek als onderzoeker bij het Centre for Modern Urban Studies van Universiteit Leiden - Campus Den Haag.


Praktische informatie

Datum: vrijdag 7 maart 2014
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag
Aanmelden: stuur een email voor 27 februari a.s. naar Miriam van de Kamp

Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met Miriam van de Kamp.

 
Laatst Gewijzigd: 21-02-2014