Publicaties van het MUS

Bas von Benda-Beckmann

Bas von Benda-Beckman was als gastonderzoeker verbonden aan de Campus Den Haag. Hij promoveerde op A German catastrophe. German historians and the Allied bombings, 1945-2010.

Bas von Benda-Beckmann onderzocht de Velser Affaire vanuit twee centrale perspectieven. In de eerste plaats richtte het onderzoek zich op de vraag in hoeverre zich bij het verzet in Velsen een verborgen politieke strijd heeft afgespeeld waarin communisten mogelijk zijn verraden door mensen uit het politieverzet of zelfs in opdracht van de Nederlandse regering in Londen. Het onderzoek plaatste deze omstreden vraag binnen de context van de spanningen die er voor, tijdens en na de oorlog bestonden tussen communisten en het lokale en nationale gezag. In de tweede plaats richtte dit onderzoek zich op de naoorlogse herinnering en verwerking van de Velser Affaire. Het analyseert de verschillende juridische en historische onderzoeken, controverse debatten en literaire werken over het verzet in Velsen e.o. en probeert de vraag te beantwoorden waarom juist deze kwestie tot op de dag van vandaag zo veel emotionele discussies losmaakt.

De Velser Affaire


Miriam van der Kamp

Miriam van de Kamp (1980) houdt zich als cultuursocioloog al jaren bezig met stedelijke vraagstukken. Zij schreef onderstaand boek als onderzoeker bij het Centre for Modern Urban Studies aan de Haagse Campus.

Wanneer krijgt een stadsbuurt weer glans na een mindere periode? Valt de ontwikkeling van een wijk te sturen of kunnen gemeenten en woningcorporaties bepaalde zaken beter aan bewoners zelf overlaten? En verloopt het proces van revitalisering volgens een vast patroon of iedere keer anders?

De veerkracht van wijken gaat over de leefbaarheid van buurten. Een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda staat van politiek, bestuur en beleid. In dit boek schetst de auteur de geschiedenis van drie wijken, met hun hoogte- en dieptepunten – en de tekenen van herstel. Zij richt de schijnwerper niet op de krachtwijken, maar op wijken in Den Haag, Nijmegen en Utrecht die in de lift lijken te zitten. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen, en heeft hun revival iets te maken met hun historische karakter? Miriam van de Kamp sprak daarover met stedelijke professionals, en met gevestigde en nieuwe bewoners. Zij bekeek wat overheden, woningcorporaties, maar ook wijkorganisaties en actieve bewoners hebben gedaan om het wonen in buurten te veraangenamen.

Dit boek biedt geen recept voor het herstel van een buurt. Wel heeft de auteur patronen en factoren in kaart gebracht die bepalend zijn voor de revitalisering van wijken. Wat betekenen sloop, renovatie en nieuwbouw op de korte, maar ook op de lange termijn voor de reputatie van een buurt? Lukt het gevestigde bewoners om zich thuis te voelen in een sterk veranderde wijk? Ligt dat anders in Den Haag dan in Nijmegen of Utrecht? De veerkracht van wijken is een fascinerende zoektocht naar het geheim van een goede wijk – toen en nu – en laat zien dat iedere wijk die een mindere periode heeft gekend verborgen parels bezit die het gebied veerkracht kunnen geven.

De veerkracht van wijken


Diederick Klein Kranenburg

Een touwtje uit de deur is het symbool voor de gezellige Nederlandse volksbuurt van vroeger. Dat gold ook voor de Schilderswijk in Den Haag. Maar de wijk heeft tegelijk al bijna een eeuw de reputatie van een beruchte achterbuurt. Mythe of werkelijkheid? En wat klopt er van het idee dat het karakter van de Schilderswijk compleet veranderde toen koloniale migranten en gastarbeiders er vanaf de jaren zestig kwamen wonen?

In zijn dissertatie 'Samen voor ons eigen' gaat Diederick Klein Kranenburg op zoek naar de historische realiteit achter de beeldvorming. Op basis van onder meer tientallen interviews laat hij zien dat de wijk al vóór de jaren tachtig verre van homogeen was. Het was een dynamisch stadsdeel met een continu veranderende bevolking. Wel ontwikkelden de blijvers een eigen subcultuur en kwamen ze in de loop van de tijd steeds meer met de rug naar de samenleving te staan. Door zijn historische aanpak verandert dit boek onze kijk op het fenomeen van de achterstandswijk.

Samen voor ons eigen


 
Laatst Gewijzigd: 19-09-2014