Dr. Mark Dechesne

Functie:
  • Associate Professor


Telefoon: +31 (0)70 800 9571
E-Mail: m.dechesne@fgga.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Governance and Global Affairs, Dual PhD Centre
Werkadres: Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.04


(English summary below)

Dr. Mark Dechesne promoveerde in 2001 op een experimenteel psychologische analyse van de effecten van angst voor de dood op sociaal gedrag. Hij combineerde hierbij inzichten uit de existentialistische filosofie met principes uit de sociale cognitie en besliskunde. Voor zijn proefschrift ontving hij onder meer de praemium erasmianum studiorium (2002) voor een uitzonderlijke dissertatie in de sociale wetenschappen en humaniora, en een VENI vernieuwingsimpuls van NWO (2003) om zijn onderzoek verder vorm te geven. Zijn onderzoek richt zich vooral op de ontwikkeling van fundamentele kennis omtrent menselijke oordeelsvormingen, beslissingen, en geloofsopvattingen, en de studie van verschillende maatschappelijke vraagstukken waar deze kennis relevant voor zou kunnen zijn. De combinatie, die vooral gaat over menselijke oordelen en beslissingen in context, kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de beslissing van terroristen om geweld te gebruiken om hun idealen te verwezenlijken. Met dit thema heeft hij zich gewerkt bij het DHS Center of Excellence NC-START (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism) van 2006 - 2008, en bij diverse Centers of Excellence van de NAVO. Door zijn betrokkenheid sinds 2011 bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague is hij bewuster gaan werken met de bredere toepasbaarheid van besliskundige principes voor het begrip van bedrijfsmatige processen en bestuurlijke verschijnselen. Op deze manier hoopt hij te kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van methoden om binnen deze diverse domeinen te kunnen onderzoeken hoe oordelen en beslissingen tot stand komen. Hij is lid geweest van de redactieraden van o.a. de Journal of Personality and Social Psychology, de European Journal of Social Psychology, en Group Processes and Interpersonal Relations.

Publicaties:
Voor een overzicht van de publicaties van dr. Mark Dechesne klik hier.

English biography

Dr. Mark Dechesne obtained his doctorate in 2001 for an experimental psychological analysis of the effects of fear of death on social behavior. He combined insights from existentialist philosophy and principles of social cognition and decision making. He was awarded the praemium erasmianum studiorum (2002) for an exceptional dissertation in the social sciences and humanities, and a VENI innovational incentive grant from NWO (2003) to expand his research. His research is primarily focused on developing basic knowledge regarding human judgment, decision making, and beliefs, and the study of various societal questions in which these processes play an important role. The combination of basic principles of decision making and engaged social research, a combination that can be put under the header of decision making in context, can be used for instance to understand the decision of terrorists to use violence to advance their cause. Mark explored this theme while working at the DHS Center of Excellence NC-START (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism) from 2006 - 2008, and at various NATO Centers of Excellence. His involvement in the Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague since 2011 raised his awareness of the broad applicability of decision making principles for understanding societal and organizational processes. He hopes to contribute to a further development of methods to conduct research on judgment and decision making in these various domains. He has served on the editorial boards of the Journal of Personality and Social Psychology, the European Journal of Social Psychology, and Group Processes and Interpersonal Relations.

Publications:
An overview of dr. Mark Dechesne's publications is presented here.

 
Laatst Gewijzigd: 30-11-2015