Mw. Charlotte de Roon MSc

Functie:
  • Onderzoeker
  • Duale promovenda


Telefoon: +31 (0)70 800 9586
E-Mail: c.j.de.roon@fgga.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Governance and Global Affairs, Centrum Regionale Kennisontwikkeling
Werkadres: Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.04


Charlotte de Roon heeft Psychologie en Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2011 studeerde zij af binnen de richting Social & Organisational Psychology, en een jaar later binnen Politics & Bureaucracy, onderdeel van Public Administration. Sinds december 2011 is zij verbonden aan het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague van de Campus Den Haag. Als onderzoeksmedewerker is ze betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten, het opleidingsprogramma en de begeleiding van duale promovendi van het centrum. Daarnaast werkt ze als duale promovenda aan een promotieonderzoek naar politieke jongerenorganisaties. Haar promotor is prof. dr. Ingrid van Biezen. Voor meer informatie over haar onderzoek, klik hier. Charlotte de Roon is tevens voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland.

----------------------------------

Charlotte de Roon studied Psychology and Public Administration at Leiden University. She graduated in Social & Organisational Psychology in 2011, and a year later in Public Administration, with specialisation track Politics & Bureaucracy. Since December 2011 she is connected to the Dual PhD Centre. As a research associate she is involved in several (research)projects, the education programme, and the coaching of dual PhD candidates. Moreover, as a dual PhD candidate herself, she is doing research on political youth organizations. Prof. dr. Ingrid van Biezen acts as her academic supervisor. More information can be found here. Charlotte de Roon is the president of the PhD candidates Network of The Netherlands.

 
Laatst Gewijzigd: 17-09-2015