Dr. Pieter Slaman

Functie:
  • Onderzoeker


Telefoon: +31 (0)70 800 9953
E-Mail: p.j.slaman@fgga.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Governance and Global Affairs, Dual PhD Centre
Werkadres: Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.04


Pieter Slaman studeerde geschiedenis met een minor politicologie aan de Universiteit Leiden van 2004 tot en met 2008. De masteropleiding 'History of political cultures and national identities' rondde hij af met een scriptie over de Nederlandse en Zwitserse neutraliteitspolitiek tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2008-2009 volgde hij de masteropleiding 'European Union Studies', die hij afrondde met een scriptie over internationale samenwerking ter verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn. Van 2006 tot 2010 was hij student-assistent van prof. dr. Willem Otterspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In die functie verrichte hij archiefonderzoek voor de publicatie van het vierde deel van de serie Groepsportret met dame, over de geschiedenis van de Leidse universiteit. Ook werkte hij mee aan de verzorging van Otterspeers boek Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit in heden en verleden (2008).

Sinds 2010 verrichtte hij bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague van Faculteit Campus Den Haag een promotieonderzoek naar de politieke geschiedenis van de studiefinanciering in Nederland van 1815 tot 2015. Samen met Wouter Marchand van de Rijksuniversiteit Groningen en Ruben Schalk van de Universiteit Utrecht, die resp. de sociaalemancipatorische en de financieel-economische geschiedenis van de studiefinanciering onderzoeken, werkte hij aan een project getiteld ‘200 jaar studiefinanciering in Nederland’. Op 21 januari 2015 promoveerde hij.

------------------------------

Pieter Slaman studied history with a minor political sciences at Leiden University between 2004 and 2008. He finished the master course 'History of political cultures and national identities' with a thesis on Dutch and Swiss neutrality policy during the Great War. In 2008-2009 he concluded the master course ‘European Union Studies’ with a thesis on international co-operation on the improvement of water quality of the Rhine river. Between 2006 and 2010 he was assistant of prof. dr. Willem Otterspeer, professor of university history at Leiden University. He conducted archival research for the publication of Otterspeer’s fourth volume of the series Groepsportet met dame on the history of Leiden university. He also assisted in preparing Otterspeer’s book The bastion of liberty. Leiden university today and yesterday (2008).

Since 2010 he is working at Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague (Centrum Regionale Kennisontwikkeling, CRK) and was involved in a PhD-research on the political history of Dutch student grants and support between 1815 and 2015. In cooperation with Wouter Marchand of the University of Groningen and Ruben Schalk of Utrecht University, who study the social and emancipatory history and the socio-economic history of student grants and support, he worked on a research programme called ‘200 years of student grants in the Netherlands’. The PhD defence ceremony took place on January 21th.

 
Laatst Gewijzigd: 19-02-2015