Prof. dr. Robert Tijssen

Functie:
  • Fellow


Telefoon: +31 (0)71 527 3960
E-Mail: tijssen@cwts.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, CWTS
Werkadres: Willem Einthoven gebouw
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer 5B22
Persoonlijke Homepage: www.cwts.nl


Professor Robert Tijssen is vanaf oktober 2011 part-time verbonden aan het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague voor de begeleiding van CRK’s (aspirant) promovendi. Daarnaast zal hij zich bezighouden met het verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, met name naar regionale innovatie systemen en processen.

Robert bekleedt sinds 2010 de leerstoel Science and Innovation Studies aan deUniversiteit Leiden. Hij is werkzaam bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies, een onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Nadere informatie over zijn leerstoel en achtergrond is te vinden op de CWTS website.

----------------------

Professor Robert Tijssen has been connected to Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague on a part-time basis as a supervisor of de Centre’s (aspiring) Dual PhD students since October 2011. He will also be involved in social-scientific research, especially in the field of regional innovation systems and processes.   

Since 2010 Robert has held the chair in Science and Innovation Studies at this university. He is active at the Centre for Science and Technology Studies, part of the Faculty of Social and Behavioural Sciences. Further information on his chair and background can be found on his website.   

 
Laatst Gewijzigd: 02-10-2014