Marieke Kroneman

Humanisering van homoseksuelen: de effecten van een participatieve interventie in een pedagogische context

Een respectvolle omgang met homo en lesbische leeftijdgenoten en volwassenen is voor jongeren – zeker in de lagere opleidingsniveaus – geen vanzelfsprekendheid. Bovendien zijn bestaande interventies om die respectvolle omgang te bevorderen, niet theoretisch onderbouwd of op wetenschappelijke wijze geëvalueerd.  Het huidige promotieonderzoek zal inzicht verschaffen in een effectieve wijze van het bevorderen van de acceptatie van homoseksualiteit. De hoofdvraag van het huidige onderzoek luidt: Wat is het effect van een participatieve interventie, gericht op de humanisering van homoseksuelen in een pedagogische context, op de sociale acceptatie van homoseksualiteit? De verwachting is dat een interventie gebaseerd op humaniseren en uitgevoerd op participatieve wijze bij leerlingen in het voortgezet onderwijs een effect zal laten zien op de acceptatie van homoseksualiteit.

Nog niet eerder is er op wetenschappelijke wijze een interventie ontwikkeld op basis van kennis van de determinanten van homonegativiteit. Ook werd nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht wat het effect is van een participatieve interventie op de acceptatie van homoseksualiteit bij leerlingen van 14 t/m 16 jaar van vmbo-niveau. Het huidige onderzoek heeft tot doel deze lacune op te vullen. Het maatschappelijk belang van dit onderzoek ligt in het vergroten van de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder leerlingen van vmbo-niveau waardoor vmbo-scholen aan homo en lesbische leerlingen en docenten een veilige omgeving bieden. Ook het betrekken van leerlingen in het maatschappelijk vraagstuk van de sociale acceptatie van homoseksualiteit is in het belang van de samenleving.


Er wordt een interventie ontworpen op basis van een literatuur review van determinanten van homonegativiteit, en een literatuur review van interventies voor de acceptatie homoseksualiteit. De aldus ontwikkelde interventie wordt getest op zijn effectiviteit voor de acceptatie van homoseksualiteit door middel van vragenlijstonderzoek: voormeting - interventie –nameting, en uitgestelde nameting in klassen in de experimentconditie en klassen in een contolegroep (waar geen interventie plaats vindt). Ook moet beoordeeld worden in welke mate de jongeren de interventie als participatief hebben ervaren.

In het voorjaar van 2014 vindt een eerste verkennend onderzoek (pilot) plaats dat dient als toetsing van het interventieontwerp. De daadwerkelijke onderzoeksfase start na een evaluatie van dit verkennende onderzoek.

Marieke Kroneman werkt momenteel als docent Pedagogiek en Onderzoek bij de Haagse Hogeschool. Professor Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde bij het ICLON, is bereid gevonden op te treden als haar promotor.

Marieke Kroneman wint Haagse homo-emancipatieprijs

Wethouder Baldewsingh overhandigde de John Blankensteinprijs aan Marieke Kroneman

Wethouder Baldewsingh overhandigde de John Blankensteinprijs aan Marieke Kroneman

Het peer-to-peer project voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit op het VMBO, onderdeel van het promotieonderzoek van Marieke Kroneman heeft de John Blankensteinprijs 2014 gewonnen. De prijs benadrukt de emancipatie en participatie van lesbische, homo, bi en transgender (lhbt) personen in Den Haag. Dit jaar staat het belang van veiligheid en voorlichting op school centraal. Op 12 december heeft Marieke deze prijs gekregen uit handen van wethouder Baldewsingh.

Voor haar onderzoek is Marieke nog op zoek naar jongeren (studenten) die op twee scholen les willen geven om zo homo- en biseksualiteit bespreekbaar te maken. Mocht je geinteresseerd zijn om als peer to peer voorlichter een bijdrage te leveren aan haar onderzoek, klik hier voor de flyer.


 
Laatst Gewijzigd: 02-02-2015