Dr. Wilfred Rachan

The effects of collaborative Supply Chain Solutions on Strategic Performance Management

Op 12 september 2012 is de heer Wilfred Rachan als tweede promovendus van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling gepromoveerd.

Nederlandse samenvatting proefschrift:
The effects of collaborative Supply Chain Solutions on Strategic Performance Management

Deze studie beschouwt de effecten van collaboratieve oplossingen op strategisch prestatie-management van toeleveringsketens, ofwel 'supply chains'. De bevindingen zijn gebaseerd op gegevens verzameld bij bestaande fabrieken. Dit stelt ons in staat om de onderzoeksvragen in hun context te beschouwen, zowel wat betreft academische relevantie (vooraanstaand eerder onderzoek op aanverwante gebieden) als praktische bestuurlijke relevantie.

Supply chain perspectief
Volgens Kaplan & Norton (1996) zijn er vier strategische doelstellingsperspectieven, gericht op achtereenvolgens: a) financien, b) de klant, c) interne processen, en d) ontwikkeling en leren. Strategische plannen dienen ten minste de vier hierboven genoemde perspectieven af te dekken teneinde effectief te zijn bij het besturen van de onderneming voor succes op lange termijn. De 'supply chain' discipline dekt alle vier doelstellingsperspectieven af, en heeft veel te bieden voor het behalven van goede prestaties, verhogen van concurrentiekracht en het verzekeren van duurzame winstgevendheid. Het is om die redenen dat binnen deze studie het supply chain perspectief centraal staat.


Verbinding tussen strategische en operationele aspecten
Hoewel alle modellen uit de literatuurstudie zowel de operationele als strategische aspecten van de supply chain performance betreffen, biedt geen enkel model een expliciete verbinding tussen de beide aspecten. Om de onderzoeksvraag te operationaliseren is het absoluut noodzakelijk dat een verbinding wordt gemaakt tussen de strategische en operationele aspecten van de supply chain prestaties. Workflow automatisering levert hiervoor de basis, resulterend in een model dat de supply chain interacties en transactie-dynamiek kan vastleggen. Het doel van het model is om de knelpunten te verminderen door middel van informatiestromen die de communicatie en coordinatie verbeteren in de supply chain. Betere communicatie en coordinatie maken het mogelijk voorraad te vervangen door informatie waardoor de voorraad wordt verminderd en voorraadkosten in de gehele supply chain verminderen.

Promotieceremonie op 12 september 2012 in het Academiegebouw te Leiden

Promotieceremonie op 12 september 2012 in het Academiegebouw te Leiden

Lees het verslag van de promotieceremonie hier: PhD Ceremony Wilfred Rachan

Decaan Campus Den Haag prof.dr. Jouke de Vries (midden) met rechts daarnaast promovendus Rachan, promotor prof. Hans Borgman en dr. Adriaan in 't Groen (directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling)

Decaan Campus Den Haag prof.dr. Jouke de Vries (midden) met rechts daarnaast promovendus Rachan, promotor prof. Hans Borgman en dr. Adriaan in 't Groen (directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling)

Achtergrond

Wilfred Rachan is geboren in Singapore. Hij heeft een MBA in strategisch management behaald bij de University of Hull in Groot-Brittannië, en voltooide zijn M.Phil graad bij de Maastricht School of Management. Hierna is hij begonnen met het duale PhD programma van Universiteit Leiden Campus Den Haag.

In zijn carriere heeft Rachan veel te maken gehad met computer programmering en informatie processen. Vanaf 2006 was hij veel betrokken bij 'supply chain' management en marktontwikkelingen van software solutions. Hierdoor was hij in staat over de hele wereld te reizen, waardoor voor hem de uitdagingen van de toeleveringsketens steeds duidelijk werden wat betreft de verschillen in economische omstandigheden, geografische ligging en cultuur.

Prof. dr. Hans Borgman

Prof. dr. Hans Borgman

De interesse en betrokkenheid van de heer Rachan bij het oplossen van problemen met de prestaties van de toeleveringsketens heeft geresulteerd in de ontwikkeling van verschillende modellen en kaders die gebruikt kunnen worden in het bedrijfsleven over de gehele wereld. Zijn werkervaring en interesses hebben geresulteerd in het huidige proefschrift "The effects of collaborative Supply Chain Solutions on Strategic Performance Management". De betrokken promotor is prof. dr. Hans Borgman, Professor of Information Management, Faculteit Campus Den Haag, Centrum Regionale Kennisontwikkeling.


English Abstract

Throughout this research the focus has been on unraveling of the factors and relations that link different aspects of collaborative workflow to strategic performance management. However, the same issues that applied to strategic performance management of supply chains also apply to other areas of strategic performance in business. The following (to be - tested) recommendations, organized along the lines of the "expected managerial contributions" therefore apply both to strategic performance management of supply chains and other strategic business processes. a) The SPI (Strategic Performance Inhibitor) Model will enable an integrated approach to (i) Problem structuring (ii) Problem solving and (iii) Learning for managers on potential threats and problem to strategic performance of supply chains. b) The SPI classification will provide a systematic and structured manner of communicating and addressing potential problems and risk to strategic performance of supply chains. Once classified, each class will have its own type of impact on strategic performance of supply chains and consequently the resolution for it. c) Collaborative Workflow will enable inventory (i.e. right quantity at the right time and right place) to be substitutes by Information (i.e. the right information at the right time and the right place) resulting in cost reduction.

Publishing information

Title: Effects of collaborative supply chain solutions on strategic performance management
Author: Rachan, Wilfred
Publisher: Leiden University Press (LUP) : Leiden
Issue Date: 2012-09-12
Promotor: H.P. Borgman
With Summary in Dutch
Faculty: Faculteit Campus Den Haag
Citation: Rachan, W., 2012, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 9789087281762
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19777

Order this book

 
Laatst Gewijzigd: 14-01-2013