Willy van Harten

Onderwijs voor basisschoolleerlingen die op cognitief gebied afwijken van de gemiddelde leerling

In het basisonderwijs kampen kinderen die op cognitief gebied afwijken van de gemiddelde leerling met problemen. Deze leerlingen worden veelal aangeduid als zeer moeilijk lerende (zml-) c.q. zwakbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Zij ervaren problemen in het basisonderwijs omdat zij op school onderwijs krijgen dat onvoldoende op hen is afgestemd. Deze leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning op cognitief gebied en emotionele ondersteuning in de vorm van begrip, begeleiding en aanmoediging[1].

Als bestuurskundige en als leerkracht in het basis- en middelbaar onderwijs, ben ik in deze groep leerlingen geïnteresseerd geraakt. Door middel van onderzoek probeer ik antwoord te vinden op de vraag welke factoren bepalend zijn voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het benodigde onderwijs aan deze kinderen in het Nederlandse basisonderwijs worden toegepast.

Ik richt mij op het basisonderwijs, omdat de leerlingen in deze onderwijsvorm voor het eerst daadwerkelijk met problemen worden geconfronteerd. Deze problemen kunnen een blijvende invloed hebben op hun verdere ontwikkeling.

Bij mijn onderzoek word ik begeleid door:

prof. dr P.B. Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit  Leiden
en
prof. dr. W.F. Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde en lid van het managementteam van het ICLON, het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit  Leiden.

De professionaliteit en het enthousiasme van de medewerkers van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Campus Den Haag bieden mij een ideale omgeving om mijn onderzoek uit te voeren.

Referenties:
[1] Geelhoed, J.W., A.J.C. Struiksma en E.H.M. Moesker, “Intelligentieonderzoek”, in: Kievit, Th., J.A. Tak en J.D. Bosch (red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen, De Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht, 2008, p. 401.


Contact

w.van.harten@umail.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 22-01-2016