Bijeenkomsten

De bijeenkomsten

We zullen voor leden die daar behoefte aan hebben kleinere bijeenkomsten organiseren waar papers centraal staan. Echter, de focus ligt op netwerkbijeenkomsten waarbij thema’s centraal staan die op een meer fundamenteel niveau van belang zijn voor het veld waarin wij als jonge onderzoekers opereren.