NVNT najaarsbijeenkomst

Campus Den Haag, 29 november 2013

Thema: Het belang van de primaire bron in onderzoek naar terrorisme en radicalisering

Bij herhaling is er in de literatuur over terrorisme en radicalisering gewezen op het gebrek aan primaire bronnen. Veel onderzoek verwijst naar krantenberichten als bron van informatie; slechts een kleine groep onderzoekers neemt de moeite of slaagt erin direct contact te leggen met (voormalige) terroristen of geradicaliseerde personen. Een consequentie hiervan is dat over terrorisme en radicalisering veel wordt beweerd, maar slechts een fractie van deze beweringen gebaseerd zijn op primaire bronnen. De leden van het NVNT hebben tijdens de derde bijeenkomst deze problematiek besproken. Bart Schuurman (CTC) gaf een presentatie waarin hij de voors en tegens van primaire bronnen op een rij zette. Het gebruik van primaire bronnen verdient een afweging tussen het verwerven van nieuwe inzichten, ethische aspecten (privacy van de bron; veiligheid van de onderzoeker) en omgang met de inherente subjectiviteit van de bron zelf. Tijdens de discussie die volgde werd duidelijk dat de leden als negatief ervaren de tijdsdruk waaronder onderzoek vaak uitgevoerd dient te worden. Dit staat haaks op de hoeveelheid tijd die het kost om toegang te krijgen tot primaire bronnen. Het duurt als snel enkele maanden voordat vertrouwen gewonnen is. Daarnaast bleek dat de primaire bron een breed begrip is en dus afhankelijk van het perspectief dat de onderzoeker hanteert.

 
Laatst Gewijzigd: 04-12-2013