Audit kwaliteitszorg onderwijs in Campus Den Haag

De Universiteit Leiden heeft op 21 en 22 januari een auditcommissie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op bezoek gekregen.

Deze commissie heeft de kwaliteitszorg in het onderwijs met een kritisch oog doorgelicht. De commissie gaat na of de universiteit een doeltreffend systeem heeft om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen.
Ze heeft daartoe gesproken met verschillende besturen zoals de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Universiteitsraad en de Faculteitsbesturen. Ook was er een open spreekuur voor studenten, docenten en medewerkers van de ondersteunende staf, die zelf iets wilden vertellen over de kwaliteitzorg in het onderwijs.
De commissie was zeer positief over de gesprekken en prees expliciet het enthousiasme, de betrokkenheid en inzet van de mensen die ze had gesproken.


Trail personeelsbeleid

Het tweede deel van de audit vindt plaats in maart. Dan praten de commissie-leden met docenten, studenten en ondersteunende staf bij de opleidingen zelf.
Op basis van de gesprekken in januari heeft de commissie een keuze gemaakt uit een aantal onderwerpen, zogenaamde trails, waar ze verder op wil inzoomen. Een van deze trails zal gaan plaatsvinden bij Faculteit Campus Den Haag. Het gaat om de trail personeelsbeleid; meer specifiek personeelsbeleid in relatie tot het onderwijs c.q. de onderwijskwaliteit.

De auditcommissie voert hiervoor op 19 en 22 maart verschillende gesprekken met het Faculteitsbestuur van de Campus Den Haag, de opleidingsbesturen, relevante beleidsmedewerkers en docenten. Er kan ook een beroep op u gedaan worden. Hierover bent u al - of wordt u binnenkort - geïnformeerd.


Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de 'zelfstudie instellingsaudit' die het College van Bestuur in december 2012 als deel van de procedure zelf heeft opgesteld en in de ‘Onderwijsvisie op hoofdlijnen’ van januari 2013.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het facultaire contactpersoon voor de trail: drs. J.M.C. (Jorien) Boesveld.


Laatst Gewijzigd: 23-02-2013