P&O Nieuws 23 juni 2015

Dienstreizen naar risicogebieden en/of bij (dreigende) calamiteiten

Het College van Bestuur heeft op 2 juni jl. de Richtlijn dienstreizen naar risicogebieden vastgesteld. In deze richtlijn is verwoord hoe de universiteit omgaat met dergelijke reizen en wordt een aantal algemene uitgangspunten benoemd.

Wat zijn risicogebieden?
Een risicogebied is in ieder geval een gebied waarvoor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode rood dan wel oranje is afgegeven. Voor dienstreizen naar gebieden waarvoor kleurcode rood geldt (betekent: niet reizen), wordt geen toestemming gegeven. Reizen naar dergelijke gebieden zijn niet via de universitaire reisverzekering verzekerbaar en de verantwoordelijkheid die wij als werkgever hebben, laat uitzending niet toe. Voor dienstreizen naar gebieden waarvoor kleurcode oranje geldt (betekent: alleen noodzakelijke reizen), is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de mandaathouder. Hoe te handelen wanneer tijdens een dienstreis de kleurcode wijzigt naar oranje of rood, vindt u eveneens in de richtlijn en op de website.

Waarom deze richtlijn?
Werknemers die naar een risicogebied willen afreizen kennen het gebied vaak goed. Ook kan het zijn dat het risicoaspect in het gebied voorwerp van het onderzoek is. Er bestaat in dat geval een spanningsveld tussen het professionele belang van de werknemer (en van ons) en onze zorgplicht als werkgever. Om die reden is de Richtlijn dienstreizen naar risicogebieden vastgesteld. Vanwege het genoemde spanningsveld zijn bij het tot stand komen van de richtlijn wetenschappers, P&O-afdelingen, directeuren bedrijfsvoering en decanen betrokken geweest.

Uitgebreidere informatie over de richtlijn is te vinden op de P&O-pagina over dienstreizen naar risicogebieden.


Eindrapport personeelsmonitor beschikbaar

In maart van dit jaar is de 3e personeelsmonitor uitgevoerd. De respons was goed: 54% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld, een prima score. Inmiddels is het eindrapport beschikbaar dat in de komende maanden in de diverse universitaire gremia zal worden besproken. Op basis daarvan zullen vervolgstappen worden beraamd.

Een korte greep uit het eindrapport: 
• een overwegend positief beeld met hoge scores voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Het werken bij de universiteit wordt prima gewaardeerd: 7,6.
• een aantal punten van aandacht: zo is roddelen ten opzichte van 2012 aanzienlijk toegenomen en ook nu is men wat minder te spreken over het loopbaan- en scholingsbeleid. Verder wordt de mogelijkheid van het opnemen van sabbaticals als onvoldoende beoordeeld.
• een aantal vragen in de monitor betrof het thema ‘werkdruk’. Die wordt binnen de universiteit als geheel niet als extreem hoog ervaren. Medewerkers geven aan dat ze wel wat last hebben van enige stress na werktijd. 

De resultaten van de monitor worden op verschillende manieren gepubliceerd. Deze week wordt een korte populaire samenvatting gestuurd aan de medewerkers die daarom verzocht hebben. Eveneens deze week krijgen de deelnemers aan de monitor toegang tot de internettool, die veel informatie biedt op het niveau van universiteit, faculteit en eenheid. Het eindrapport van de personeelsmonitor komt integraal beschikbaar voor alle medewerkers van onze universiteit.

Het CvB zal met de faculteiten en de medezeggenschap overleggen over de aanpak van een aantal universiteitsbrede knelpunten. De uitkomsten van de monitor kunnen verschillen per faculteit of instituut en vragen dus naast de universitaire aanpak ook om plannen van afzonderlijke faculteiten.

Schrijf u nu in voor de didactische trainingen van het ICLON (najaar 2015)

De trainingen en de data voor het najaar zijn bekend.

Startcursus didactische basisvaardigheden

Doelgroep: promovendi en student-assistenten
Trainingsdata: 8 oktober, 10 november (Engelstalig), 14 december

Deze training is erop gericht promovendi en studentassistenten voor te bereiden op hun lesgevende taak. Hiertoe worden vijf onderwerpen behandeld: doceerstijl, het opstellen van leerdoelen, het kiezen van werkvormen, presentaties geven en natuurlijk studenten begeleiden.

Trainingen ter ondersteuning van het BKO-traject

Het ICLON biedt vijf trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen tijdens het doorlopen van hun BKO-traject. Deze trainingen kunnen ook gevolgd worden door docenten die geen BKO-traject doorlopen, maar die zich verder willen verdiepen in een van deze onderwerpen. De aanvangsdata staan bij de afzonderlijke trainingen genoemd.

Ontwerpen van onderwijs

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 11 september, 13 september, 1 oktober (Nederlandstalig) en 7 oktober, 14 oktober, 28 oktober (Engelstalig)

Met de training ‘ontwerpen van onderwijs’ loopt u in drie bijeenkomsten van een dagdeel de gehele ontwerpcyclus door en kunt u uw cursus (her)ontwerpen op basis van een gedegen analyse.

Hoorcolleges geven

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober (Nederlandstalig) en 6 november, 13 november en 20 november (Engelstalig)

Hoe kom ik over als docent wanneer ik hoorcollege geef? Hoe bouw ik mijn college op? Hoe bereik ik mijn studenten? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan ik gebruiken? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in de training Hoorcolleges geven.

Werkgroepen begeleiden

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 5 november, 12 november, 19 november (Nederlandstalig) en 23 november, 30 november en 7 december (Engelstalig)

Studenten daadwerkelijk laten werken in een werkgroep. Studenten motiveren zich beter voor te bereiden. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de training werkgroepen begeleiden.

Blended Learning

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 26 november, 8 december, 5 januari (Nederlandstalig) en 3 december, 17 december en 12 januari (Engelstalig)

Blended learning is een combinatie van online onderwijs en contactonderwijs. Maar hoe ziet deze combinatie er precies uit? Hoe kom je tot de meest geschikte ‘blend’? Deze vraag wordt beantwoord in de training Blended Learning.

Toetsen en beoordelen

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 9 december, 16 december, 6 januari (Nederlandstalig) en 10 december, 17 december, 13 januari (Engelstalig)

Van toetsontwikkeling tot toetsanalyse, van multiplechoicevragen tot peer assessment, van formatieve tot summatieve toetsing, al uw vragen passeren de revue in deze training, uiteraard aan de hand van uw eigen toetsmateriaal.

Scripties begeleiden

Doelgroep: docenten
Trainingsdata: 14 september, 28 september en 5 oktober 2015 (Nederlandstalig) en 18 november, 25 november en 2 december (Engelstalig)

Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een worsteling. Hoe kunnen docenten ervoor zorgen dat het geen struikelblok wordt? Of; hoe ziet de optimale scriptiebegeleiding eruit en hoe ver gaat uw verantwoordelijkheid? De training wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden. Voor medewerkers van de Universiteit Leiden is deelname kosteloos.

Blackboard voor gevorderden

Doelgroep: docenten, PhD’s en student-assistenten
Trainingsdata: 23 juni, 30 september, 16 november

Haal in een middag meer uit Blackboard! In deze workshop maakt u middels een interactieve demonstratie kennis met alle Blackboardfunctionaliteiten. Voor medewerkers van de Universiteit Leiden is deelname kosteloos.

Teaching and Learning in the International Classroom

Doelgroep: docenten en promovendi
Trainingsdata: 27 oktober en 4 november (Engelstalig)

Ook in Leiden hebben we steeds meer te maken met internationale docenten en studenten. Dit heeft zijn weerslag op het lesgeven en het leerproces. In de training Teaching and Learning in the International Classroom bespreken we situaties en ervaringen die u tegenkomt in een internationale klas. U krijgt handvatten en praktische tips. Voor medewerkers van de Universiteit Leiden is deelname kosteloos.

Laatst Gewijzigd: 25-06-2015