P&O Nieuws 28 april 2015

Terugkoppeling Personeelsmonitor

Afgelopen maand heeft u de mogelijkheid gekregen om via de Personeelsmonitor uw mening te geven over uw werkbeleving bij onze universiteit. Hebt u voldoende uitdaging in uw werk (of juist te veel), kunt u werk en uw privéleven goed op elkaar afstemmen, bent u tevreden over de faciliteiten die de universiteit u biedt, over de bestuurders van instituten, faculteiten en universiteit? De Personeelsmonitor vroeg u naar uw mening over deze en andere onderwerpen.

Voldoende reacties
Meer dan de helft van u (54%) heeft de vragenlijst ingevuld. De verkregen data van de ingevulde vragenlijsten zijn ruim voldoende om goede analyses op alle niveaus uit te kunnen voeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau IVA Onderwijs dat nauw samenwerkt met Tilburg University.

Hoe nu verder?
Het eindrapport wordt in de loop van juni verwacht. Voor degenen die dat hebben aangegeven is dan ook de verkorte versie van dit rapport beschikbaar. Alle deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een link naar de internettool met alle scores van hun eenheid en de totale universiteit. De uitkomsten zullen kort daarna ter bespreking worden voorgelegd aan bestuurders, Universiteitsraad en Lokaal overleg.


Laatst Gewijzigd: 28-04-2015