Ziek- & betermelden

Wat moet u doen als u ziek bent?

Ziekmelding

  • Vóór 09.30 uur meldt u zich telefonisch ziek bij uw leidinggevende.
    U geeft door wat de vermoedelijke duur van de ziekte is, uw verblijfsadres en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Daarnaast maakt u kenbaar welke werkzaamheden u mogelijk nog wel kunt doen en welke afspraken overgenomen, verzet of afgezegd dienen te worden.
  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende belt u uw secretariaat om uw ziekmelding door te geven. U wordt daarna z.s.m. teruggebeld door uw leidinggevende of een vervanger. U maakt samen afspraken over uw taken en over het vervolgcontact op basis van de verwachte ziekteduur.


Betermelding

  • U meldt zich telefonisch beter bij uw leidinggevende
  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende, meldt u zichzelf beter bij uw secretariaat
  • Ook als uw verzuimpercentage verandert, geeft u dit door aan uw leidinggevende

Uitzendkrachten

Bent u uitzendkracht, handel dan volgens de voorschriften van het uitzendbureau waar u wordt ingehuurd. Uiteraard neemt u ook contact op met uw leidinggevende.

Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen zijn ondergebracht bij de afdeling Veiligheid, gezondheid en Milieu (VGM).

Onze bedrijfsarts is Mw. M.B. Danhof-Pont. Voor advies over zaken die verband houden met gezondheid en werk, zoals zwangerschap, medicatie of werken met een chronische ziekte/ beperking, kunt u op afspraak terecht op het spreekuur van de bedrijfsarts. Poortgebouw Zuid, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, 3e etage, tel. 071 527 8015.

Meer informatie

Meer informatie over de diensten die de afdeling VGM levert kunt u lezen op de website.

 
Laatst Gewijzigd: 08-05-2014