Facultair stembureau

Jaarlijks vinden facultaire verkiezingen plaats onder studenten en medewerkers voor deelname aan de Faculteitsraad.

Vanuit de universiteit is hiervoor een kiesreglement opgesteld. Iedere faculteit heeft een facultair stembureau dat ten tijde van de verkiezingen het reglement handhaaft en onder andere de kiesregisters checkt, de geldigheid van de kandidaatstelling en contact heeft met het centrale stembureau. 

Leden facultair stembureau

Het facultair stembureau van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit:

 

Overige informatie

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2017 vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezingen van de Faculteitsraad.
Medewerkers en studenten van de Faculteit Governance and Global Affairs kunnen het volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier inleveren bij het Stembureau.
 
Het Stembureau is op 14 en 15 maart 2017 geopend van 09.00-16.00 uur en bevindt zich op locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99, kamer 4.74 (4e verdieping).

Let op: Kandidaatstellingsformulieren dienen compleet ingevuld te zijn, inclusief de gegevens en handtekening van vijf studenten of medewerkers die de kandidaatstelling steunen. 

Voor meer informatie over de verkiezingen en formulieren voor de kandidaatstelling, zie website universitaire verkiezingen. Faculteit Governance and Global Affairs hanteert een personenstelsel.

Laatst Gewijzigd: 03-03-2017