Leden Faculteitsraad

De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs is in 2016-2017 als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding

Termijn 1/9/2015 tot 1/9/2017 

Studentengeleding

Termijn 1/9/2016 tot 1/9/2017

  • Joost Rotteveel Mansveld (Liberal Arts and Sciences: Global Challenges)
  • Désirée Laurens (Bestuurskunde)
  • Geoffrey van der Voordt (Bestuurskunde)
  • Carmen van Polanen Petel (Bestuurskunde)
     

Personenstelsel

Personeelsleden in de Faculteitsraad worden gekozen voor 2 jaar, studenten voor 1 jaar. De personeels- en studentgeleding in de Universiteitsraad worden gekozen voor 1 jaar.
Bij de verkiezingen voor de Faculteitsraad van Faculteit Governance and Global Affairs wordt een personenstelsel gehanteerd. Dit betekent dat zetels rechtstreeks aan personen worden toegewezen.

Contact faculteitsraad

De leden van de Faculteitsraad is bereikbaar via faculteitsraad@fgga.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 13-09-2016