Student-lid faculteitsbestuur

Marlou Grobben is de assessor van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA), het student-lid van het faculteitsbestuur. De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor van FGGA beheert daarnaast de beleidsterreinen community vorming, internationalisering en alumnibeleid en onderhoudt de contacten met studieverenigingen en andere studentenorganisaties in Den Haag op universitair niveau.

Taken van de assessor

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur, dat verder bestaat uit de decaan (verantwoordelijk voor onderzoek), de vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijs)  en de directeur bedrijfsvoering. Omdat het faculteitsbestuur de plek is waar uiteindelijk alle beslissingen definitief genomen worden is de stem van een student hier belangrijk.

Naast het faculteitsbestuur houdt de assessor zich ook bezig met andere faculteitsbrede zaken, zoals de studentengeleding van de faculteitsraad, de opleidingscommissies, student-leden van de opleidingsbesturen, de studieverenigingen, studentenorganisaties en overige studenteninitiatieven. De assessor nodigt deze studentvertegenwoordigers op regelmatige basis uit voor overleggen en trainingen, om ervoor te zorgen dat zij hun functie zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Daarnaast is de assessor klachtencoördinator van de faculteit. Als studenten klachten, opmerkingen of suggesties hebben over de opleiding of over facultaire zaken, kunnen ze met haar contact opnemen.Ook neemt de assessor zitting in universitaire organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO) dat ook een periodiek overleg heeft met de Vice-Rector Magnificus.

Facultaire Beurzen: OLC’s, FR en SV’s

De assessor behandelt ook de aanvragen voor beurzen van de student-leden van OLC’s, OLB’s, de FR en de studieverenigingen. Wanneer je in aanmerking komt voor een beurs, zal de assessor contact met je opnemen door middel van een e-mail. In deze mail staat de te volgen procedure voor de aanvraag. Als je denk dat je in aanmerking komt voor een beurs, maar geen mail hebt ontvangen, neem dan even contact op.

LAssO Beurzen: B-pot en C-pot

De assessor zit, zoals eerder genoemd, in het LAssO. Dit overlegorgaan geeft onder andere advies aan Studenten- en Onderwijs Zaken (SOZ) over de verdeling van de B- en C-pot. Deze potten bevatten een vergoeding voor het organiseren van activiteiten. De B-pot is voor studenten van studieverenigingen die een eenmalige academische activiteit organiseren, de C-pot is specifiek voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt.
Voor meer informatie kun je kijken op de website van het LAssO of even mailen naar de assesor. De aanvraagprocedure loopt via de assessor van je eigen faculteit.

Vragen? Neem contact op!

Zoals eerder vermeld is studentenparticipatie in de besluitvorming van wezenlijk belang in alle lagen van onze onderwijsorganisatie. Als je als student meer informatie wilt hebben over deze medezeggenschap, of erover denkt om zelf zitting te nemen in een van deze organen is de assessor hiervoor het aanspreekpunt. Verdere vragen over studentenzaken, feedback of suggesties, zowel facultair als universitair, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Contactgegevens

Telefoon: +31 (0)71 527 6157
Email: assessor@fgga.leidenuniv.nl
Twitter: https://twitter.com/assessor_fgga

Laatst Gewijzigd: 28-01-2016