Dr. Isabel Hoving eerste Diversity Officer

Dr. Isabel Hoving, docent en onderzoeker bij het Centre for the Arts in Society, wordt per 1 januari 2014 de eerste Diversity Officer van de Universiteit Leiden. Haar taak wordt het coördineren van acties en initiatieven op het gebied van diversiteit.    

Relevante publicaties en ervaring

Hoving is universitair docent en onderzoeker Film- en literatuurstudie. Ze heeft veel relevante publicaties op haar naam staan, bijvoorbeeld op het gebied van interculturele cultuurtheorie, gender en seksualiteit. Ze heeft als docent ervaring met een diverse studentenpopulatie en is bestuurlijk en organisatorisch actief op verschillende niveaus.


Uitgangspunt

Een goed diversiteitsbeleid draagt bij aan goed onderwijs en onderzoek. Wil de universiteit zich verder ontwikkelen tot een topinstituut voor onderwijs en onderzoek, dan moet ze inzetten op het werven, stimuleren en binden van ál het beschikbare talent. Dat is het uitgangspunt van het diversiteitsbeleid van de Leidse universiteit.
‘Diversiteit en inclusiviteit voor staf en studenten’, aldus vice-rector magnificus Simone Buitendijk, ‘zal onze universitaire organisatiecultuur veranderen, zal de universiteit verder positioneren in de wereld en excellentie in onderwijs en onderzoek creëren.'

In concreto

Concreet betreft het diversiteitsbeleid onder meer het beter begeleiden van reguliere studenten met een niet-westerse achtergrond en studenten met een functiebeperking, en de doorstroom van meer vrouwen naar topfuncties. Iedereen moet de ruimte krijgen haar of zijn talenten optimaal te ontplooien, ongeacht gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, functie-beperking en maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Tegelijkertijd moet de universiteit het bevorderen van diversiteit in het achterhoofd houden bij de werving van studenten en personeel. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk potentieel in het vizier krijgen.

Meer over Isabel Hoving

Symposium Excellence through Diversity
Isabel Hoving introduceert zichzelf op 7 november op het diversiteitssymposium voor studenten en medewerkers. Dat staat in het teken van het hiervoor verwoorde uitgangspunt: Excellence through Diversity.

(31 oktober 2013/CH)

Laatst Gewijzigd: 31-10-2013