Studenten in de medezeggenschap: Simon van de faculteitsraad aan het woord

Deze week (van 9 t/m 13 mei) kun je stemmen voor de studentgeleding van de Faculteitsraad (FR). Simon van der Staaij (LUC) is nu nog lid van de FR, maar maakt binnenkort plaats voor een nieuwe lichting. Lees hier hoe hij zijn jaar als FR-lid heeft ervaren en wat hij tegen alle studenten van onze faculteit wil zeggen. En misschien wel het belangrijkste: waarom je moet stemmen voor de nieuwe raad!

Wat doe je precies als lid van de faculteitsraad?

Als FR-lid controleer je het faculteitsbestuur en geef je commentaar op zijn beleid. Enerzijds heb je adviesrecht en wordt er van je gevraagd om constructief mee te denken met het bestuur. Op andere zaken heb je instemmingsrecht, zoals op het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en kun je daadwerkelijk meebeslissen.


Waarom heb je je vorig jaar verkiesbaar gesteld voor de FR?

Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik graag de studenten wilde vertegenwoordigen en gezien het advies – en instemmingsrecht is de FR een ideale plek om dit te doen. Daarnaast biedt de raad een interessant inkijk in hoe de faculteit bestuurd wordt.

Wat maakt deze faculteit zo leuk om je er actief mee te willen bemoeien?

Onze faculteit is jong en dynamiek. Dit betekent dat nog niet alles vastligt en dat er volop ontwikkeld wordt. In de FR krijg je veel van deze ontwikkelingen mee, en is er ook de kans om hier actief over mee te denken. Alleen al het afgelopen jaar hebben we gesproken over de transformatie van faculteit Campus Den Haag naar de Faculty of Governance and Global Affairs en over bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe bachelorprogramma’s in Den Haag.

Waar valt volgens jou het meest te behalen bij onze faculteit?

Op dit moment vormen de studenten van de verschillende opleidingen en instituten nog enigszins ‘eilandjes’. Alhoewel het afgelopen jaar de interactie en samenwerking tussen de studenten van de verschillende programma’s is toegenomen, is er nog ruimte voor verbetering.

Het collegejaar is bijna afgelopen. wat heb je het meest geleerd het afgelopen jaar?

Afgelopen jaar is er op faculteitsniveau veel gebeurd. Ik heb gezien hoe, ondanks hoge tijdsdruk en de vele stakeholders, er flink gewerkt en veel bereikt is in het vormgeven en consolideren van onze faculteit.  

Van 9 t/m 13 mei vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe FR-geleding. Waarom moeten studenten gaan stemmen?

De FR is een van de plekken waar studenten daadwerkelijk gehoord worden en instemmingsrecht hebben op een aantal zaken. Wanneer je medezeggenschap belangrijk vindt, dan is deze verkiezing dus belangrijk.

Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen tegen je medestudenten?

We zijn een jonge en groeiende faculteit, met vele mogelijkheden om dingen te ontwikkelen. Wanneer je geïnteresseerd bent in het vormgeven van het (academische) studentenleven, dan is dit het ideale moment om aan de slag te gaan.

En tegen de nieuwe FR-leden?

Lees de stukken goed door, overleg met je collega’s in de raad en stel je kritisch maar ook constructief op tegen het bestuur; zo krijg je het meeste voor elkaar.  

Laatst Gewijzigd: 09-05-2016