Vacature: voorzitter Leids Universitair Studentenplatform

Voor het studiejaar 2016-2017 zoekt het College van Bestuur per 1 september 2016 een voorzitter voor het Leids Universitair Studentenplatform.

Adviesover onderwijs- en studentenzaken

Van de voorzitter van het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) wordt verwacht dat het in overleg met het College van Bestuur een aantal bijeenkomsten organiseert over onderwijs- en studentenzaken. Het platform adviseert College van Bestuur ook over onderwerpen die het onderwijs en de studenten betreffen. Verder is het LUS verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs tijdens de opening van het academisch jaar.

Het LUS heeft een onafhankelijke voorzitter die de belangen van studenten behartigt. Elke faculteit heeft een student in het platform. Zij ondersteunen de voorzitter ondersteunt bij de organisatie van de verschillende bijeenkomsten.


Themabijeenkomsten en Leidse Onderwijsprijs

Naast de reguliere adviesfunctie van het Leids Studentenplatform in de vorm van bijeenkomsten, organiseert de voorzitter periodiek themabijeenkomsten waarin een groep studenten in een ontbijtbijeenkomst samen met College van Bestuur te praten over het universitaire onderwijs. Ook reikt de voorzitter op de opening van het academisch elk jaar in september. de Leidse Onderwijsprijs uit aan de beste docent.

Profiel van de voorzitter

Hij/zij heeft:

  • ruime ervaring als commissie- of bestuurslid, ook in de Leidse academische gemeenschap; 

  • minimaal 1 jaar de tijd voor het voorzitterschap van het LUS; herbenoeming is mogelijk;

  • een netwerk van studenten bij de universiteit/de faculteiten;

  • de capaciteit om studentenbijeenkomsten en interne vergaderingen van het studentenplatform te leiden; 

  • het vermogen om voor de belangen van studenten op te komen en studenten te vertegenwoordigen;

  • uitstekende communicatieve en motiverende vaardigheden; 

  • het vermogen om contacten te onderhouden met diverse gremia en medewerkers binnen en buiten de Universiteit Leiden;

  • 8 uur in de week tijd voor deze functie.

De Universiteit stelt een tegemoetkoming beschikbaar.

Interesse?

Verdere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de huidige voorzitter Mikal Tseggai via lus@sea.leidenuniv.nl of bij facultaire LUS-leden.

Kijk ook op deze website

Solliciteren kan door per e-mail een motivatiebrief en een cv te sturen. Uiterste datum van inzenden is maandag 6 juni. Je kunt je sollicitatie richten aan Jeroen ‘t Hart, directiesecretariaat@sea.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 30-05-2016